Stakeholder engagement platform

Stakeholder engagement

Stakeholders tijdig betrekken

Hoe om te gaan met de uitdagingen van omgevingscommunicatie, met de komst van de omgevingswet? De mening van stakeholders wordt steeds belangrijker. Maar hoe bereik je je doelgroep, hoe informeer je ze, en hoe betrek je je doelgroep? En hoe zorg je ervoor dat een kleine groep tegenstanders niet de overhand krijgt op een neutraal/positieve meerderheid?

Met het Stakeholder Engagement Platform (kortweg SEP) betrek je omwonenden en andere belanghebbenden op een gemakkelijke, toegankelijke manier. Zo zorg je ervoor dat participatie constructief bijdraagt aan de voortgang van projecten. Hoe doe je dat? 

 

1. Geef genoeg kennis

Geef stakeholders genoeg kennis om een gefundeerde mening te kunnen vormen. En verminder het risico op ongefundeerde tegenstand. Met pakkende beelden en korte tekstuele informatie kan je een duidelijk beeld scheppen van mogelijke nieuwe situaties. En uitnodigen tot het geven van een mening of het beantwoorden van jouw vragen.

 

2. Bereik een brede doelgroep

Zet je verhaal van een bewonersbijeenkomst door met een online platform. Zo kan je de ‘ongehoorde doelgroepen’ bereiken die normaal niet bij bijeenkomsten komen. En verzamel je kwantitatieve data over het sentiment van je doelgroep.

 

3. Faciliteer de discussie

  Door zo vroeg mogelijk de discussie aan te gaan, in combinatie met verhelderende beelden en informatie, voorkom je dat de discussie op de verkeerde aannames gebaseerd is. Zo krijgen stakeholders meer inzicht over het project, en krijg jij meer inzicht over je stakeholders. En dat leidt tot betere projecten en besparing van tijd en geld.

   

  Wat is SEP?

  SEP is een slimme methode om burgers te betrekken bij veranderende leefomgeving. Het is een beeldgestuurde en locatiegebonden webapplicatie, speciaal gericht op communicatie en participatie. SEP zorgt voor daadwerkelijke interactie met de betrokkenen gedurende het hele proces van planning tot realisatie. Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen van eerdere projecten. Je ziet hier onder andere:

  • hoe kaartlagen helpen om een omgeving beter te begrijpen
  • hoe visualisaties van toekomstige situaties in 360 graden foto’s verduidelijking geeft in plannen
  • hoe animaties in foto’s bijdragen aan begrip
  • hoe een beeldgestuurde enquête bezoekers aanspoort om een gefundeerde mening te geven

   

   

   

  Beleving, context, dialoog in één

  Er zijn in SEP drie belangrijke pijlers: beleving, context en dialoog. De kracht van SEP zit hem in de naadloze integratie van deze drie. Door het verhaal met zoveel mogelijk met beeld te vertellen, hoeft de bezoeker maar weinig te lezen. Terwijl de bezoeker de omgeving beleeft, wordt uitleg over de situatie gedeeld en kan de bezoeker zijn mening geven.

  Beleving

  Beleving

  Belanghebbenden kunnen de huidige en de geplande situatie gemakkelijk herkennen en het project vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Of met verschillende kaartlagen begrip krijgen van de achtergrond van het project.

  Context

  Context

  We combineren deze beleving met informatie om het project uit te leggen, zodat belanghebbenden een goed, realistisch begrip van het project hebben.

  Dialoog

  Dialoog

  Het platform kan een participatie-module bevatten, zodat belanghebbenden kunnen reageren op enquêtes of hun vragen, ideeën en zorgen kunnen uiten.

  Wat kan je met SEP bereiken

  • Mensen bij het planproces betrekken en mee laten denken
  • Veranderingen in de leefomgeving vroegtijdig laten ervaren
  • Nieuwe doelgroepen bereiken, ook buiten de bewonersbijeenkomsten
  • Zorgen dat er een gelijkwaardige dialoog kan plaatsvinden
  • Meetbaar inzicht krijgen van het daadwerkelijke draagvlak

   

  SEP groeit mee met het open planproces

  De invulling van SEP volgt het open planproces en dat gaat in co-creatie met jou als klant. Met onze kennis en ervaring van projecten in het ruimtelijk domein, kunnen wij uitstekend adviseren welke informatie op welke manier het best gedeeld kan worden.

  Het platform is inzetbaar voor zowel kleinere- als grotere projecten. Denk bijvoorbeeld aan herinrichtingsprojecten, infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkeling en energietransitie.

   

  Een voorbeeld in de energietransitie

  Wij zijn regelmatig betrokken bij projecten rondom energietransitie. Bijvoorbeeld in Ten Boer. Meer informatie hierover vind je hier

  Omwonenden betrekken?

  Neem dan contact op met Ernest Dik, via mail of geef hem een belletje: 06 – 53 90 35 76.