Stakeholder Engagement Platform

Inwoners vroegtijdig betrekken en mee laten denken bij gebiedsontwikkeling

SEP is een beeld- en kaartgestuurde web applicatie, gericht op communicatie en participatie. Het maakt verandering in leefomgeving inzichtelijk en begrijpelijk, voor omwonenden en andere stakeholders. Door (bol)foto’s, 3D modellen, kaarten en informatie over projecten te combineren kunnen betrokkenen een gefundeerde mening vormen en de dialoog aangaan.

Voordelen van SEP

Inwoners vroegtijdig bij het planproces betrekken.

Veranderingen in de leefomgeving vroegtijdig laten ervaren.

Helder zicht krijgen op het echte acceptatieniveau door een heldere analyse.

Jonge mensen betrekken, ook buiten de bewonersbijeenkomsten.

Zorgen dat er een gelijkwaardige dialoog kan plaatsvinden.

Wat is SEP

 • Projectinformatie met achtergrondinformatie (opbouw van een collectief geheugen).
 • Projectfasering met bijbehorende activiteiten.
 • GIS gebiedsinformatie met zoomfunctie, waarbij de kaartlagen aan-/uitgezet kunnen worden.
 • Mogelijkheid om huidige- en toekomstige situaties te bekijken. 
 • Mogelijkheid om 3D visualisaties toe te voegen, zoals  wegen, gebouwen, windmolens etc.
 • Informatie toe te voegen aan de kaartlagen, zodat er ook specifieke informatie over een gebied gegeven kan worden.
 • Nieuwsfeed met notificatie melding.
 • Delen van zorgen, doen van suggesties. 
 • Beeldgestuurde bevraging waarbij bewoners gevraagd wordt een mening te geven over bijvoorbeeld een variant, met ruimte voor een tekstuele toelichting.
 • Op alle gangbare apparaten (desktops, tablets, smartphones) goed te bekeken.
 • Er kunnen gemakkelijk (360 graden) filmpjes toegevoegd worden. 
 • Het is ook mogelijk om het platform (tijdelijk) met een wachtwoord te beveiligen.
 • De omgeving en de veranderingen zijn standaard in VR te bekijken.
 • Veelgestelde vragen.
 • Contactinformatie en chatfunctie.

Klantervaringen

In het RES project energienoordveluwe.nl hebben de visualisatie van de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie goed gewerkt bij onze consultatieronde van inwoners. De gegeven scores en argumenten heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Daarmee kunnen we duidelijke keuzes maken in de uitwerking onze energiestrategie
Energietransitie

RES Noord Veluwe

Energietransitie

Een aantal voorbeelden

Energietransitie Ten Boer

Energietransitie Ten Boer

Energietransitie in Ten Boer in samenspraak met omwonenden.

Lees meer...

Wat kun jij met SEP bereiken?

Benieuwd naar wat jij kunt bereiken met ons SEP platform? Neem gerust contact op met Ernest Dik via mail, of geef een belletje: 06 – 53 90 35 76