Wij werken samen met Vonc Communicatie

Yes! Wij zijn blij met de strategische samenwerking met Vonc. Met de C van communicatie. Vanuit strategie naar concept, naar het inrichten van een campagne, met de juiste middelen.

We gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat inwoners een concreet beeld krijgen bij ingewikkelde projectplannen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe weg, de plaatsing van windmolens of andere participatieprojecten die de leefomgeving van mensen raken. Hoe zorg je ervoor dat inwoners de plannen begrijpen en daadwerkelijk kunnen participeren?

Het Stakeholder Engagement Platform (SEP) helpt hierbij. Met interactie, beeld en uitleg op het juiste moment. Dit versnelt het hele proces.

We kijken er naar uit om samen voor verschillende projecten aan de slag te gaan!