Participatie

In gesprek met omwonenden over veranderingen

Participatie…hoe doe je dat?

Al jaren is The Imagineers actief in de wereld van participatie en omgevingscommunicatie. In het bijzonder is beeldvorming en interactieve beeldgestuurde planvorming onze kracht. Tot nu toe opereren we meestal aan de onderkant van de participatieladder. 

Nu staat de omgevingswet op de planning om ingevoerd te worden. Deze stelt dat planprocessen in samenspraak moeten gaan met bewoners en belanghebbenden van die omgeving. Hiervoor is een interactief platform een uitstekend hulpmiddel. Niet alleen om de veranderingen te laten zien. Maar ook om mensen te informeren over de redenen van verandering. En nu ook: om hun mening te vragen, mee te laten denken en oplossingen te zoeken.

Participatie-project voor het Marineterrein

Drie eeuwen was het Marineterrein afgesloten voor publiek. Binnenkort wordt het opengesteld en zal het herontwikkeld worden. De huidige eigenaar, Rijksvastgoedbedrijf, en de gemeente Amsterdam zijn plannen voor de toekomst aan het maken. En dit willen zij samen met omwonenden en andere belangstellenden doen. Er is gekozen voor een brede, maatschappelijke consultatie. Hiervoor is het bureau Inbo gevraagd; zij hebben het participatieproces vorm gegeven.

Maar hoe kunnen omwonenden en anderen nu iets zinnigs over de kwaliteiten en toekomst zeggen, als zij het terrein niet kennen? 

In samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeente Amsterdam en Inbo hebben wij voor het Marineterrein een bijzonder hulpmiddel gemaakt. Hiermee kon het gesprek volop gevoerd worden.

 

Rondkijken…

Dit hulpmiddel, tour.marineterrein.nl, heeft het mogelijk gemaakt om een rondje te maken op Marineterrein Amsterdam. Letterlijk en figuurlijk. Via een compilatie van 360 gradenfoto’s is vrijwel het hele terrein ontsloten. Zo kan iedereen digitaal de vele bijzondere gebouwen, groengebieden en overige delen van het terrein bekijken. Daarmee krijg je een beeld van de omvang, de variëteit en de geschiedenis en kan je ook een oordeel vormen over de toekomstige mogelijkheden.

…en reageren

Via dit interactieve platform heeft iedereen reacties kunnen geven op een enquête en vragen kunnen stellen. Hier is volop gebruik van gemaakt: in de 6 weken dat de consultatieronde online was, zijn er maar liefst 2,554 antwoorden op stellingen en open reacties ontvangen.

De reacties hebben een indruk gegeven van wat er leeft in de samenleving en welke onderwerpen prioriteit hebben. En ook welke ideeën over het Marineterrein Amsterdam positief en minder positief ervaren worden. Deze uitkomsten zijn vervolgens gebruikt bij zo’n 20 bijeenkomsten en bij social mediacampagnes. Tezamen heeft dit een duidelijk beeld opgeleverd over de toekomst van Marineterrein Amsterdam.

 

Hoe oogsten we reacties?

Bij de ontwikkeling van tour.marineterrein.nl en de bijbehorende vragenlijsten is afgewogen hoe reacties opgehaald zouden moeten worden: via open vragen of via stellingen? Gekozen is voor het laatste, omdat de plannenmakers zo concreter kunnen worden dan de algemeenheden uit de Principenota. Hoe concreter de vraag, des te duidelijker kan een reactie gegeven worden. Via open reacties, per stelling en los daarvan, konden respondenten ook zelf kenbaar maken waar zij op wilden reageren.

Op de volgende thema’s kon gereageerd worden: innovatie, openbare ruimte, sport spel en bewegen, wonen, sfeer en identiteit, mobiliteit en omgeving en duurzaamheid.

Binnen ieder thema was een aantal stellingen en konden mensen open reacties geven:

 

Reacties op stellingen Marineterrein participatie

Een klein deel van de resultaten van de consultatieronde Marineterrein

 

Display Marineterrein interactief platform voor participatie

Informatiebijeenkomsten

Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Sommigen tijdens grote publieksevenementen, sommigen speciaal voor specifieke doelgroepen. Ook hier was tour.marineterrein.nl te op een speciale display te bekijken en konden bezoekers reageren. Zo had de tour toegevoegde waarde bij zowel online als offline communicatie.

Het eindverslag van de Informatie- en consultatieronde is hier te vinden.

"Wij hebben met uitermate veel plezier en waardering samen gewerkt met The Imagineers. De snelheid van handelen, de professionaliteit, het inlevingsvermogen, de creativiteit en de kwaliteit van het uiteindelijke product zijn een belangrijke succesfactor geweest voor het participatieproces. Tour.marineterrein.nl biedt daarnaast nog zoveel extra mogelijkheden om met de samenleving het gesprek over de toekomst van Marineterrein Amsterdam te voeren, maar evenzeer zoveel andere locaties in het land."

Guido Wallagh Inbo - Projectleider informatie- en consultatieronde Marineterrein

Stakeholder engagement platform

Onze nieuwste ontwikkeling op het gebied van participatie is ons Stakeholder Engagement Platform. Dat is een web-applicatie om betrokkenen online zoveel mogelijk kennis te geven dat ze een gefundeerde mening kunnen vormen over veranderingen in hun omgeving. Meer informatie hierover vind je hier.

Wat vindt de buurt ervan?

Als het gaat om het betrekken van omwonenden of andere stakeholders bij verandering in leefomgeving, kunnen wij je uitstekend helpen. Neem dan contact op met Hans Kramer, via mail of geef hem een belletje: 06 – 44 33 09 07.