Online platform voor gemeente Soest

In samenwerking met LOS stadomland en Over Morgen zijn we in coronatijd aan de slag gegaan met online tools om in gesprek te gaan met bewoners en stakeholders. Voor het uitnodigingskader voor grootschalige energieopwekking in de gemeente Soest hebben we daar een nieuwe tool aan toegevoegd. Ieder heeft daarin zijn eigen expertise en rol in het proces en samen zijn we tot dit mooie resultaat gekomen. We hebben samen met LOS stadomland en Over Morgen een online platform gemaakt waar bewoners locaties kunnen tekenen en argumenten kunnen aandragen voor kansen en bedreigingen van zonnevelden en windturbines.