Online bezoekerscentrum

Wanneer je te maken hebt met belangrijke omgevingsveranderingen en ontwikkelingen dan wil je de burger optimaal betrekken. Je wilt laten zien en informeren wat er gaat veranderen en waar je graag hun mening over wilt hebben. Hiervoor houd je fysieke informatiebijeenkomsten en inloopavonden waar je een toelichting geeft op de voorgestelde veranderingen, gesprekken kunt voeren en beslissingen kunt toelichten. Je laat video’s, foto’s en presentaties zien en kunt direct reageren op vragen die er komen.
Een belangrijk onderdeel in het participatieproces.

In de huidige tijd zijn fysieke bijeenkomsten onzeker, kun je ze wel of niet houden? En wie kunnen er bij aanwezig zijn? Wat doe je met kwetsbare groepen?

Je wilt niet dat bewoners afhaken bij belangrijke toekomstige omgevingsveranderingen door Corona waardoor je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten.
Je wilt zoveel mogelijk burgers betrekken en informeren in dit proces, niemand uitsluiten en natuurlijk geen vertraging in je participatieproces.

Hiervoor is:
Het Online BezoekersCentrum, binnen een dag je participatieproces verzekerd door een optimale online beleving van de toekomstige omgevingsveranderingen.

Het Online Bezoekerscentrum staat binnen een dag online en hierin kun je alle informatie kwijt rondom je project. Een realistische weergave is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren. En dat versnelt jouw project.

De Vijf Voordelen van het Online Bezoekerscentrum:
1. Het is aanvullend en als vervanging in te zetten voor de fysieke informatie avond.
2. Gegarandeerde en brede burgerparticipatie ongeacht lockdowns of beperkingen.
3. Een realistisch simpel beeld is voor mensen herkenbaar, eenvoudig te begrijpen en nodigt uit om te participeren.
4. De interactie door middel van vraag & antwoord en dit wordt vastgelegd.
5. De informatie is 24/7, langdurig beschikbaar, te koppelen aan social media voor het vergroten van de zichtbaarheid en aan te passen tijdens het gehele participatieproces.

Het Online BezoekersCentrum is al met veel succes ingezet, onder andere bij:

400 jaar Sint Elisabethsvloed; De kracht van water, interactieve presentatie van toen en nu.

Gemeente Groningen; het visualiseren van de testopstelling van de Hyperloop in de omgeving.

Gemeente Beuningen.

Waterschap Noorderzijlvest, het informeren over de toekomstige ontwikkelingen.