Line

Line

Maar waar hebben we het nou écht over?

De communicatie rondom de uitbreiding van hoogspanningsmasten vergemakkelijken.

Hoogspanningsmasten. Vaak een gevoelig onderwerp als het gaat om de leefomgeving van mensen. Als er wijzigingen worden aangekondigd, of er nieuwe masten gepland staan, stuit dit dan ook vaak op weerstand. Vaak komt het visuele impact op het landschap als eerst ter sprake.

Maar waar hebben we het nou écht over?

Dit is eigenlijk de meest essentiële vraag in het proces naar verandering.

Daarom maken wij precies zichtbaar wat de impact is. Betrokkenen kunnen nu al beleven hoe het straks zal zijn. En initiatiefnemers kunnen zelfs zoeken naar de meest geschikte locaties voor hoogspanningsmasten en dit direct visueel maken.

Door de toekomstige situatie waarheidsgetrouw te verbeelden, gaan gesprekken niet meer over “wat als”. Er wordt gesproken over “als dat”. En dat is een wereld van verschil. Voor iedereen.

Polquhanity to Tongland

Polquhanity to Tongland

Lineplanner: 3D interactief beeldgestuurde planningstool, van 50 kilometer hoogspannings-tracé in Schotland.

Lees meer...

Nieuw tracé?

En wil jij begrip en inzicht geven in de plannen? Dan kunnen wij je uitstekend helpen. Neem contact op met Ronald de Vries, via mail of geef hem een belletje: 06 – 25 04 49 98