Energietransitie

Energietransitie

Betrek stakeholders bij het planproces

Bereik een brede doelgroep en creëer begrip

Energietransitie en klimaatadaptatie

Energietransitie heeft enorme impact op het dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar hernieuwbare energiebronnen die zichtbaar zijn in onze leefwereld. En het aanpassen van ons gedrag ten aanzien van het gebruik van energie.

Ook klimaatadaptatie heeft grote invloed op onze leefomgeving en ons gedrag. Dit zijn de aanpassingen die nodig zijn om woonomgevingen klimaatbestendig te maken. Daarom zijn klimaatadaptatie en energietransitie onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Energie transitie sociaal vraagstuk The Imagineers

Interactie met bewoners en bestuurders

Hoe gaat ons dagelijks leven veranderen? Willen we straks uitkijken op een windmolenpark? Moet landbouwgrond opgeofferd worden voor grote zonneparken? Hoe gaan mijn wijk en mijn huis er straks uitzien?

Deze vraagstukken krijgen pas vorm en inhoud als we allemaal onze schouders zetten onder deze opgave. Hierbij moeten bewoners en bestuurders elkaar gaan vinden.

Want het is niet alleen een energetisch en financieel vraagstuk, maar ook sociaal vraagstuk. Daarom is het van belang om het energietransitie vraagstuk zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de lokale situatie van de mensen.

Dit wordt helder als er voldoende interactie met elkaar is. Wij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het informeren en mobiliseren van de kracht van de inwoners.

Onze aanpak

We begeleiden overheden en projectontwikkelaars bij het proces van de energietransitie, door alle belanghebbenden te op een eenvoudige manier te informeren en mee te laten praten over de plannen en doelstellingen.

Dat doen we met SEP: ons beeld- en kaartgestuurd participatieplatform. Hiermee stellen we de initiatiefnemer in staat om de boodschap over energietransitie goed aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de verschillende doelgroepen, op een manier die iedereen begrijpt en aanzet om mee te doen.

We begeleiden de implementatie van dit participatie-platform en zorgen samen met de initiatiefnemer voor de maximale on- en offline interactie. De combinatie van informatiebijeenkomsten en een online platform zorgt ervoor dat mensen genoeg kennis krijgen om een gefundeerde mening kunnen vormen.

Daarmee bereiken we een grotere doelgroep, denken mensen vanaf een vroeg stadium mee, en wordt samen toegewerkt naar oplossingen. 

Aandachtsgebieden

Electriciteit / opwek

Al tientallen jaren zijn wij betrokken bij energievraagstukken. Hierdoor kennen wij het belang van het betrekken van bewoners bij deze plannen, op de juiste tijd en op de juiste manier. Eén van de spin-offs van onze ervaring is Windplanner. Dit is een web-applicatie, die de visuele impact van wind- en zonneprojectenlaat zien, zelfs vanuit de straat van omwonenden.

Ook met de Bolfototour en het Stakeholder Engagement Platform brengen wij begrip over wind- en zonneparken.

Warmtetransitie

Hetzelfde geldt voor de wijkaanpak. Hoe gaat een stad, wijk, straat of huis er straks uitzien en hoe kunnen bewoners aan dit proces deelnemen? Gemeenten gaan bepalen welke wijken het eerst van het aardgas af gaan en hebben de regie in de realisatie. Deze plannen zullen in een gezamenlijk proces met bewoners, netbeheerders woningcorporatie vorm gaan krijgen.

Met het Stakeholder Engagement Platform geven wij stakeholders een stem in dit proces.

Door op wijkniveau aan te sluiten bij de beleving van de bewoners (en andere stakeholders) maken we het om mogelijk grotere groepen van belanghebbenden te bereiken en te laten deelnemen aan het vraagstuk van energietransitie op wijkniveau.

Participatie

Alles wat wij doen staat in het teken om de kennis van stakeholders te vergroten. Daarmee kunnen zij zich een gefundeerde mening vormen en actief in het participatieproces deelnemen. Dat kan allerlei vormen hebben, van (beeldgestuurde) enquêtes tot opmerkingen op een locatie plaatsen, tot discussies over bepaalde vraagstukken.

Voorbeelden van projecten in de energietransitie

Energietransitie Ten Boer

Energietransitie Ten Boer

Energietransitie in Ten Boer in samenspraak met omwonenden.

Lees meer...
Zonnepark Oosterwolde

Zonnepark Oosterwolde

Hoe komt het geplande zonnepark eruit te zien? Wat gaan omwonenden ervan merken?

Lees meer...
Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug

Hoe komt het geplande windpark eruit te zien? Wat zie ik vanuit mijn straat?

Lees meer...
Windpark Someren

Windpark Someren

Omwonenden krijgen inzicht in de plannen met Windplanner.

Lees meer...

Hoe verder?

We komen graag in contact om te zien wat we voor jullie kunnen betekenen in de energietransitie! Neem dan contact op met Tedde, via mail of een belletje: 06 -83234078