Digitale participatie met omwonenden

Digitale participatie…
hoe dan?

Of het nou gaat over een nieuwe snelweg, een nieuwe woonwijk, de komst van de Omgevingswet over over het Klimaatakkoord, overal speelt participatie van burgers een belangrijke rol. Logisch want door samen te werken met mensen uit de betrokken omgeving, sluit het beleid of project beter aan op hun behoeften. Participatie zorgt voor meer acceptatie of draagvlak, doordat er actief meegedacht wordt over de beste oplossingen. Het geheel aan ideeën en argumenten van een grote groep burgers is, als het goed begeleid wordt, altijd rijker dan die van een handvol beleidsmakers of projectleiders. En dat levert betere resultaten op.

Maar hoe doe je dat? Lees er meer over in het artikel in BIG Nieuws, het het lijfblad voor de bouw-, infra- en Geo-ICT professional.