Zonnepark Oosterwolde: zo komt het eruit te zien

Zonnepark in beeld

Voor Groenleven brachten wij al heel wat zonneparken in beeld. Zo kan Groenleven tijdens bewonersbijeenkomsten de omwonenden een realistisch beeld geven van hoe het park eruit komt te zien. En ook tijdens acquisitiegesprekken zijn onze beelden erg nuttig gebleken.

Draagvlak door beeld en informatie

Wat gaan belanghebbenden zien van het geplande zonnepark? Welke mitigerende maatregelen worden er genomen? Dat brengen wij in beeld in ons interactieve beeldplatform, waarin iedereen zelf rond kan kijken.

Zelf een kijkje nemen

Klik op de foto en kijk rond, of gebruik het menu om eenvoudig te switchen tussen de Huidige Situatie en de Toekomstige Situatie.