Windpark Goyerbrug

Over Goyerbrug

Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling dat als doelstelling heeft om de burgers van duurzame, eerlijke en groene stroom te voorzien. Dit wil de initiatiefnemer bereiken door vier windturbines te realiseren langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Samen kunnen de vier windturbines voor circa 65.000 mensen duurzame energie opwekken (67 GWh/jaar). Dat is genoeg om het huishoudelijk elektrisch verbruik van alle inwoners van gemeente Houten te verduurzamen. De visualisaties zijn met Windplanner gemaakt. Meer informatie over het park is ook te vinden op de websites van de gemeente Houten en Windpark Goyerbrug.

 

Informatiebijeenkomst

Tijdens een drietal informatiebijeenkomsten konden omwonenden en andere belanghebbenden meer te weten komen over het park. Naast de initiatiefnemers, de gemeente Houten en de provincie Utrecht waren verschillende experts aanwezig om uitleg te geven over het plan en vragen te beantwoorden. Wij waren daar aanwezig met Windplanner; zo konden de bezoekers het plan van alle kanten bekijken.

Tijdens informatiebijeenkomsten laten wij bezoekers precies zien hoe het beoogde plan er uit komt te zien. Vanuit hun straat, bijvoorbeeld. Of vanuit de lucht, zodat ze een beeld bij de slagschaduw kunnen krijgen. Of we meten de afstand vanuit hun huis naar de dichtsbijzijnde geplande turbine.

Wij ondersteunen regelmatisch bewonerbijeenkomsten, als neutrale deskundige partij. Wij zijn niet voor, wij zijn niet tegen, wij laten alleen exact zien wat de visuele impact van het plan is op de leefomgeving.  Dat is voor de initiatiefnemer fijn, omdat deze zo ‘de handen vrij’ heeft om in gesprek te gaan met omwonenden. En voor omwonenden fijn, omdat zij een een helder beeld krijgen van hoe het plan er in werkelijkheid uit gaat komen te zien.

 

 

Zelf een kijkje nemen

Klik op de foto en kijk rond, of gebruik het menu om eenvoudig te switchen tussen de Huidige Situatie en de Toekomstige Situatie.