Energietransitie in Ten Boer

Energietransitie in Ten Boer

Wij zijn regelmatig betrokken bij projecten rondom energietransitie. Bijvoorbeeld het project in Ten Boer.

Het vraagstuk

De gemeenteraad van Ten Boer wilde participatief kaders ontwikkelen, waaraan nieuwe wind initiatieven moeten voldoen. Daarbij wilde de gemeente zoveel mogelijk inwoners bereiken. Er is gekozen om de scope breder te maken dan alleen windenergie, en in te steken op aardgasvrij Ten Boer. Het proces is vormgegeven met verschillende communicatiemiddelen, bewonersbijeenkomsten en een online bevraging. Aan The Imagineers werd gevraagd: “Maak een systeem om onze bewoners te informeren en te consulteren over wind- en zonne-energie.”

De aanpak

The Imagineers heeft hiervoor het Stakeholder Engagement Platform (SEP) ingericht. Op het platform werd de nut en noodzaak voor energietransitie uitgelegd. Daarbij kregen de bezoekers informatie en visualisaties van verschillende vormen van groene energie. Ook werd het gemeentelijke gebied met verschillende kaartlagen in beeld gebracht. Zo is het duidelijk te zien waar de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Na deze kennisverhoging werden de bewoners gevraagd om online de enquête in te vullen. Hun mening werd gepeild over verschillende manieren om de doelstelling te halen, over hun bereidheid tot financiële participatie, over lusten en lasten en ook konden zij op een kaart aangeven wat zij geschikte locaties achtten.  

Er is vanuit de gemeente via verschillende kanalen ruchtbaarheid gegeven aan het online platform en aan de enquête. Via informatiebijeenkomsten, kranten, driehoeksborden, supermarkten, social media en brieven op de deurmat.

Het resultaat

Binnen een tijdsbestek van 5 weken heeft ruim 20% van de bewoners deelgenomen aan de enquête. 

Het Stakeholder Engagement Platfom

Op het platform wordt de energiedoelstelling van Ten Boer uitgelegd, en worden er verschillende denkrichtingen geschetst. Op basis van deze informatie konden bezoekers een vragenlijst invullen.

 

Screenshot van het platform

 

De beelden zijn afkomstig uit Windplanner, onze webapplicatie voor het plannen en visualiseren van wind- en zonneparken. Daarin zijn met behulp van kaartlagen de mogelijke scenario’s opgesteld.

 

Ten Boer aardgasvrij The Imagineers stakeholder mangement platform

 

Ook werden in Windplanner fotomontages van de mogelijke toekomstige scenario’s gemaakt:

 

Ten Boer Aardgasvrij - The Imagineers Stakeholder Engagement Platform

 

De vragenlijst hebben wij in samenwerking met Onderzoeksbureau Groningen opgesteld. Zo konden inwoners hun mening geven over windenergie en zonne-energie in hun omgeving. Ook konden zij zelf locaties voor mogelijke ontwikkeling aangeven. Daarmee ontstond de onderstaande ‘heatmap’ voor windlocaties:

 

Ten Boer Aardgasvrij - The Imagineers Stakeholder Engagement Platform

 

In de back-end van het platform kunnen verschillende filters geplaatst worden om – geanonimiseerd – te onderzoeken hoe er op verschillende vragen gereageerd is:

 

Ten Boer aardgasvrij Stakeholder Engagement Platform

Dit zegt de klant erover

Alfred Hamstra – Gemeente Groningen – projectleider Energie:

Het inzetten van het stakeholder engagement platform is in combinatie met de andere communicatiemiddelen erg effectief gebleken. We hebben hiermee in korte tijd twee keer meer mensen bereikt dan normaal. En daarnaast hebben wij nu een schat aan data. Onder andere de RES Groningen gebruikt dit nu als één van hun data bronnen.

Het mooiste van het platform vind ik de combinatie van de beleving van mogelijke turbines in het landschap en dat bewoners zelf geschikte locaties kunnen aanwijzen. Daaruit is een heatmap ontstaan waarmee inzichtelijk is hoe de bevolking over locaties denkt.

Meer weten? We vertellen je er graag over!

Neem gerust contact met ons op. Vinden we leuk!

Bekijk hier andere cases:

Ringzuid Groningen

Ringzuid Groningen

Draagvlak creëren door verschillende scenario’s tot leven te wekken.

Lees meer...
Marineterrein participatie proces

Marineterrein participatie proces

In gesprek met belanghebbenden over veranderingen.

Lees meer...
Houkepoort

Houkepoort

Beeldgestuurde gebiedspromotie en verkoop.

Lees meer...