Bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen campus is essentieel

De bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen Campus is essentieel voor de ontwikkeling van Foodvalley. Het gebied is een internationale topregio voor kennis en innovaties op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Het project raakt ook de belangen van vele andere partijen, zoals bewoners, bedrijven en instellingen. Provincie Gelderland wil daar zo goed mogelijk rekening mee houden. Participatie vindt daarom plaats met klankbordgroepen en met bewoners en belanghebbenden in de vorm van ontwerpateliers, testvoorstellen en informatieavonden.

The Imagineers helpt met het inzetten van SEP (stakeholder engagement platform) bij het testvoorstel. Dat is een beeld- en kaart gestuurde web applicatie, gericht op communicatie en participatie.

Wij hebben de techniek, kennis en ervaring in huis om beelden in het landschap op werkelijke schaal weer te geven. Je krijgt een realistisch beeld van de nieuwe situatie en de mogelijkheid om op specifieke plekken in de kaart vragen te stellen of extra informatie te geven.

Dit is de beste basis voor een goede discussie, participatie en het nemen van een beslissingen.